mimari tasarım eğitimi söylemleri 2: bütünleşme

Bütünleşme ve/veya yabancı dillerden dilimize yerleştiği biçimiyle entegrasyon, tüm disipliner alanlarda, pozitif ve sosyal bilimlerde, konvansiyonel bilimsel/akademik araştırmalarda ve/veya ampirik/kuramsal araştırmalarda yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Kentbilimde, ekonomide, özellikle budunbilim(etnoloji) ve toplumbilim(sosyoloji)de yoğun olarak kullanılır. Bütünleşme jenerik bir tanımla var olanla yeni katılan arasındaki kopukluğun giderilmesi, tekil ve çoğul ilişkilerinin gelişerek bir bütünün parçası olma sürecidir. Dolayısıyla sosyal, etnik, kültürel, ekonomik, fiziksel bütünleşmelerden söz etmek olanağı vardır. Bütünleşme doğaları gereği birbirinden değişik ve çatışan birimler arasında gelişir. Bu birimler uyumlulaşıp karşılıklı bağımlılık içinde ve ortak amaçlar çerçevesinde toplanarak bağlayıcı bir birlik oluşturur. Bütünleşme iki ve/veya daha çok birim arasında gerçekleşir. Bu bağlamda bu sunum mimarlık disiplininde bütünleşmeyi merkez ve çeper ilişkileri bağlamında irdeler.
Merkez ve çeper kavramları da bütünleşme gibi jenerik kavramlardır. Türlü bağlamlarda birbiriyle eşleşen ve/veya çatışan, yaklaşıp uzaklaşan, fiziksel sosyal ve benzeri etkileşimlerle var olanı yeniden yapılandıran süreçleri anlamanın ve anlatmanın araçlarıdır. Dolayısıyla bu diyalektik kavramlar oldukça dinamik, enerjik ve üretken yapıdadır. Kent, ekonomi, enerji, güç ve benzeri birçok alanda karşımıza çıkar. Ancak kullanıldığı alana göre yatkınlaştırılarak ve içselleştirilerek yeni tanımlar ve anlamlar kazanır. Bu bağlamda bu sunum geçtiğimiz on yılda edindiğimiz deneyimlerin sürekliliğinde geliştirdiğimiz mimari tasarım eğitiminde bütünleşme üzerine düşüncelerimizi, kuşkularımızı, çelişkilerimizi, kararlarımızı, yeniden düşünmek, ortak bilinçle kavramak, sorunlarıyla yüzleşmek, bu sempozyum aracılığıyla ilgilenen herkesin paylaşımına açarak değerlendirmek üzere hazırlandı...

Aksu A., Küçük İ., Çağlar N.,
    “Mimari Tasarım Eğitimi Söylemleri 2: Bütünleşme” /
   "Discourse of Architectural Design Education 2: Integration"
    2. Ulusal Sempozyumu ve Kitabı - Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme, YTÜ, Sayfa 323-331, İstanbul, 20-21 Ekim 2011 /
    2 National Symposium and Book - Architectural Design Education: Integration, YTU, page 323-331, İstanbul, 20-21 October 2011
    Tam Metni Basılmıştır / Full Text is Printed

yorumlar

Yeni yorum ekle

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
Görsel doğrulama kodu